Dataverzameling, Instrumentatie & Researchdesign
De onderzoeksgroep "Dataverzameling, Instrumentatie en Researchdesign" wil functioneren als contactpunt tussen en discussieplatform voor onderzoekers die geïnteresseerd zijn in problemen met betrekking tot het onderzoeksontwerp, in problemen van conceptualiseren en meten, en in de relatie tussen de keuze van het onderzoeksontwerp en conceptualiserings- en meetproblemen
Voorzitter:
Dr. S. Draisma

Secretaris: Dr. H. Tobi

 

 

Kwalitatieve Onderzoeksmethoden (voorheen SIM)
Het
platform Kwalon bestaat uit onderzoekers en docenten die zich bezighouden met kwalitatief onderzoek en onderwijs in Nederland en België, en stelt zich ten doel kwalitatief onderzoek te bevorderen, kwalitatieve onderzoekers bijeen te brengen en te vertegenwoordigen. Dit doel wordt bereikt door middel van de organisatie van cursussen, studiemiddagen en sessies over kwalitatief onderzoek op congressen, het uitgeven van een tijdschrift (KWALON) en het uitreiken van een scriptieprijs. Voor verdere informatie zie de website: www.kwalon.nl

 

Longitudinale Modellen
Het onderzoeksterrein is gedefiniëerd als: alle voorkomende longitudinale analyse-technieken op het gebied van human development, human change & intervention en sociale mobiliteit.
Voorzitter: Dr. H. Oud

Secretaris: Dr. B. Pelzer

 

Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen
Het doel van de onderzoeksgroep is specifieke methodologische aandacht te besteden aan methoden en technieken voor het analyseren, sturen en evalueren van complexe maatschappelijke problemen. Maatschappelijke problemen hebben een grote invloed op de maatschappij, de natuur en de cultuur. Het is daarom van belang dat dit soort problemen, en het verloop ervan door de tijd, methodologisch goed onderzocht, begeleid, en begrepen wordt. Diverse leden van de werkgroep zijn op actieve wijze betroken bij de Euro Working Group Complex Societal Problems of the European Federation of Operational Research.

Voorzitter en Secretaris: Dr. D.J. DeTombe

Website Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen

 

Simulatie & Spel
De onderzoeksgroep houdt zich bezig met computersimulatie, spelsimulatie en spelen. De laatste jaren heeft zij zich vooral bezig gehouden met de vraag hoe simulatie modellen van complexe situaties gevalideerd kunnen worden. De komende tijd wil zij zich ook richten op serious gaming.
Voorzitter:
Dr. C. van Dijkum
Secretaris:
Dr. D.J. DeTombe

Website

 

Sociale Netwerk Analyse
De onderzoeksgroep houdt zich bezig met methodische aspecten van het onderzoek naar sociale netwerken, zowel ego-gecentreerde netwerken van persoonlijke relaties als netwerken waar organisaties, thema's, landen en dergelijke centraal staan.
Voorzitter:
Dr. H.D. Flap
Secretarissen:
Dr. M. Spreen en Dr. G. van de Bunt

 

Sociocybernetica
De werkgroep Sociocybernetica biedt een forum voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek waarin cybernetische en systeemtheoretische analysemethoden worden benut. Centraal staan thema's zoals complexiteit, zelfreferentie, zelforganisatie, feedback, sturing, observatie en evolutie. De werkgroep bestrijkt het hele domein van de maatschappij- en gedragswetenschappen. Diverse leden van de werkgroep zijn op actieve wijze betroken bij het Research Committee on Sociocybernetics (RC51) van de International Sociological Association (ISA). Dit Research Committee verspreidt een nieuwsbrief en zal vanaf 2000 een eigen elektronisch Journal of Sociocybernetics publiceren. Meer informatie over RC51 is te vinden op de website.

Voorzitter: Dr. F.M. van Eijnatten
Secretaris: Vacature

 

 

Het bestuur van de NOSMO (dd. 2009)

1.      Het Algemeen Bestuur van de NOSMO bestaat uit de voorzitters van de onderzoeksgroepen.

2.      Het Algemeen Bestuur wijst drie personen aan die tezamen het Dagelijks Bestuur vormen.

3.    Dit Dagelijks Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is tevens voorzitter van het Algemeen Bestuur.

 

Dagelijks bestuur NOSMO